Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce

 

Navigácia

Vzdelávací program

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

obchodu a služieb

Ul. SNP 5, 953 01 ZLATÉ MORAVCE

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 

Obchod a podnikanie, služby a cestovný ruch

VZDELÁVACÍ PROGRAM STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY OBCHODU A SLUŽIEB ZLATÉ MORAVCE

PRÍLOHY